พิธีลงนาม MOU ความร่วมมือทางการศึกษา รูปแบบออนไลน์ระหว่าง วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม กับ แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาลัยเทคโนโลยีบุญถาวร และ วิทยาลัยในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา อีก 13 แห่ง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *