ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีบุญถาวร
ดำเนินการติดป้ายสื่อประชาสัมพันธ์ รณรงค์ข้อปฏิบัติต่างๆ การป้องกันโควิด-19 และ ฉีดพ่นฆ่าเชื้อ โควิด-19 ภายในบริเวณวิทยาลัยเทคโนโลยีบุญถาวร ตามมาตรการการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ในสถานศึกษา อย่างเคร่งครัด

#วิทยาลัยเทคโนโลยีบุญถาวร
#สถานศึกษาปลอดโควิด19

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *