หน้าแรก

ประกาศจากวิทยาลัย : เนื่องด้วยสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ยังไม่คลี่คลาย ทำให้วิทยาลัยจำเป็นต้องจัดการเรียนการสอนออนไลน์ แจ้งนักศึกษาทราบเพื่อติดตามเข้าเรียนตามห้องเรียนออนไลน์ของตนเอง | วิทยาลัยเทคโนโลยีบุญถาวรขอแสดงความห่วงใยถึงทุกท่าน อย่าลืมสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือให้สะอาด เพื่อผ่านวิกฤติ COVID-19 ไปด้วยกัน

วีดีโอแนะนำวิทยาลัย


คนเก่งบุญถาวร


หนึ่งความภาคภูมิใจ “ศิษย์เก่าบุญถาวร” ที่ประสมผลสำเร็จในอาชีพ
การคว้าเหรียญฝีมือยอดเยี่ยม สาขาก่ออิฐ จากการแข่งขัน
WorldSkills Abu Dhabi 2017 “แจ็ค นายพงศกร พราหมเกษม”

กิจกรรมวิทยาลัย


ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

“เรามีประสบการณ์ในการสอนโดยทีมบุคลากรที่มีคุณภาพ”


ผู้เรียนจะได้รับความรู้ และทักษะอย่างครบวงจร ผ่านการปฏิบัติงานจริง เพื่อเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพ
และก้าวไปสู่การเป็นเจ้าของกิจการ โดยเปิดสอนทั้งสองระดับ ได้แก่ ชั้นประกาศณียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
และ ชั้นประกาศณียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยทั้งสองระดับชั้น เปิดสอนสองประเภทวิชา
คือ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม และ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
เรามุ่งเน้นไปที่การพัฒนาคนให้สามารถปฎิบัติได้จริง เพื่อนำความรู้และความสามารถไปประยุกต์ใช้ได้อย่างรอบด้าน


“รางวัลการันตี ทักษะดีมีงานทำ”

หลักสูตรที่เปิดสอน


ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม : สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, การตลาด
                                             และ โลจิสติกส์

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม : สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, การตลาด
                                             และ โลจิสติกส์